ŠIRBEGOVIĆ izlaže na Sajmu građevinarstva u Beogradu od 15. do 19. aprila