Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Oglas za posao – Diplomirani inženjer građevinarstva

“Širbegović Inženjering” d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje OGLAS za Diplomirani inženjer građevinarstva

⭕ 3 izvršioca sa položenim stručnim ispitom
⭕ 2 pripravnika

𝐑𝐚𝐝𝐧𝐨 𝐦𝐣𝐞𝐬𝐭𝐨: Projektant u K-birou
𝐊𝐫𝐚𝐭𝐚𝐤 𝐨𝐩𝐢𝐬 𝐩𝐨𝐬𝐥𝐨𝐯𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐬𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐨𝐳̌𝐞𝐧𝐢𝐦 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜̌𝐧𝐢𝐦 𝐢𝐬𝐩𝐢𝐭𝐨𝐦:

✅ Statički proračun konstrukcije nosivih elemenata, Glavni projekat– K faza.
✅ Usklađivanje detalja konstrukcije objekta sa odgovornim projektantom, Projektni zadatak.
✅ Izdvajanje nosivih elemenata konstrukcije i pozicioniranje istih.
✅ Praćenje planirane dinamike proizvodnje elemenata sa pripremljenom projektnom dokumentacijom.
✅ Izrada planova montaže i radioničke dokumentacije.
✅ Kompletiranje projektne dokumentacije (konstruktivna faza) za investitora.
✅ Odgovoran za stručnost, kvalitet i blaogvremenost izvršetka navedenih poslova.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

✅ VSS (VII stepen) stručne spreme – završen građevinski fakultet
✅ Visoka motivisanost i želja za učenjem
✅ Efikasnost, samostalnost i odgovornost u radu
✅ Izražene komunikacijske sposobnosti
✅ Odlično poznavanje rada na računaru (Autocad,Armcad i Word)

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj tel: 035/700-968.

✔Prijave slati na adresu:

✔“Širbegović Inženjering” d.o.o. Gračanica
Branilaca grada bb, 75320 Gračanica

✔Kontakt telefon: 035/700-968

✔e-mail : [email protected]