Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Poslovni objekat »DRVOPRERADA ĐURIĆ« Derventa

U toku su radovi na montaži armirano-betonske konstrukcije za poslovni objekat »DRVOPRERADA ĐURIĆ« u Derventi

Ovo je drugi objekat kojeg gradimo za ovog investitora u kratkom vremenu, što pokazuje veoma dobru saradnju i sticanje povjerenja kod naših kupaca.