Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Širbegović – Donacija betonskih nosača u vrijednosti 35.000 KM za izgradnju mosta u novotravničkom naselju Stojkovići

Jako nam je drago da smo ispunili obećanje koje smo dali.

Mi smo bili spremi da odmah izvršimo izradu i montažu grednih nosača. Međutim, morali smo da sačekamo da se provede procedura ugovoranja i izrade obalnih nosača, na koje se oslanjaju naši nosači.

Po ispunjenju uslova za izradu nosača pristupili smo završetku posla, iako su nam kapaciteti prebukirani sa vrlo zahtjevnim ugovorima, i pored toga smo dali prioritet izradi nosača i završetku projekta, uvažavajući značaj mosta za građane.

Nije nam prvi put a ni posljednji da ćemo kao firma davati ovakav vid donacija.

Kao što je rekao naš čuveni pisac Ivo Andrić, poklanjajući kompletan iznos Nobelove nagrade od 1 milion dolara za razvoj biblioteka u Bosni i Hercegovini : „Svaki je pojedinac dužan da vrati dug zajednici“.

Očekujemo da ćemo uskoro učestovati u obnovi i izgradnji mosta između Općine Petrovo i Općine Gračanica koji je oštećen u toku rata. Dali smo obećanje i nadamo se da ćemo uskoro biti u prilici da to i uradimo, čim se stvore uslovi za obnovu mosta.

Mostovi spajaju i povezuju ljude i zbog toga ćemo u granicama naših mogućnosti nastaviti sa dosadašnjom praksom doniranja glavnih nosača za mostove.

Izjavio: Gospodin Faruk Širbegović dipl. Ing. Arh.