Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

SANIT GRANIT, Modriča

Nadogradnja postojećeg objekta Sanit granit u Modriči, površine 510 m2.