Posjeta studenata AGGF-a, Banja Luka kompaniji Širbegović, Gračanica