Zahtjev za ponudu

Zahtjev za ponudu možete ispuniti ispod ili je možete preuzeti.

PODACI ZA IZRADU PONUDE

MOLIMO VAS DA POPUNITE SA PODACIMA KOJI SU VAM POZNATI

1

INVESTITOR:

NARUČILAC:

OSOBA ZA KONTAKT:

2

PROJEKTANT:

OSOBA ZA KONTAKT:

3

PROJEKAT:

IDEJNIGLAVNI

NAMJENA OBJEKTA:

MJESTO GRADNJE:

DOZVOLE:

LOKACIJSKAGRAĐEVINSKA

4

ROK DAVANJA PONUDE:

5

POČETAK GRADNJE:

6