Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Mi zaposleni u kompaniji “Širbegović Inženjering” – Gračanica dajemo obavezu jedni prema drugima, našim kupcima, dobavljačima i našoj zajednici, da ćemo uspješno poslovati i biti konkurentni na svim izabranim tržištima, primjenjujući principe kontinuiranog poboljšanja kvaliteta, te na taj način osigurati sigurnost za sve nas. Za nas, ovo podrazumijeva ne samo proizvodnju naših proizvoda najvišeg kvaliteta, već uključuje i sljedeće:

KOMPETENTNOST I POSVEĆENOST JE PROŠIRENJE NAŠE MISIJE ZA BUDUĆNOST

Gračanica 04.02.2019. godine

DIREKTOR
Emir Čolo, dipl. oec.