Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

POČELA MONTAŽA PROIZVODNO-POSLOVNOG OBJEKTA »PLASTOFLEX« GRAČANICA

Počela je montaža AB elemenata na proizvodno-poslovnom objektu »PLASTOFLEX« u Gračanici.

Površina objekta iznosi cca 2700 m2.

Ovo je još jedan u nizu objekata kojeg gradi Kompanija ŠIRBEGOVIĆ za ovu renomiranu privrednu organizaciju , ali i brend poznat u regionu kao i u Evropi.