Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

POČELA IZGRADNJA OBJEKTA BINGO ŠAMAC

Uspješna saradnja kompanija Binga i Širbegovića nastavljena je i na izgradnji objekta u Šamcu.
Objekat se izvodi u dvije etaže ukupne površine 14.707 m2.
Za potrebe brze gradnje tim za razvoj Širbegović je projektovao armirano betonske montažne podrumske zidove sa visokom markom betona MB85 u kombinaciji sa SIKA sistemom za spojeve montažne konstrukcije kako bi se obezbijedila vodonepropusnost bez dodatne hidroizolacije. Ovo rješenje značajno skraćuje rokove građenja jer se izbjegavaju radovi na gradilištu koji ovise o vremenskim prilikama i potrebi za angažovanjem velikog broja radnika koji sve više nedostaju na tržištu Bosne i Hercegovine kao i cijele regije.
Temeljenje objekta vrši se na šipovima i montažnim prefabrikovanim temeljima.
Armirano betonska konstrukcija će biti završena u roku od 30 dana, što predstavlja izuzetno kratak rok za ovu veličinu objekta.