Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

PLASTEX Gračanica

Država: Bosna i Hercegovina

Godina: 2006

Povrsina: 4645.00