Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Oglas za posao –Rukovaoc kranom

“Širbegović Inženjering” d.o.o. Gračanica  na osnovu ukazane potrebe raspisuje: O G L A S za prijem  u radni odnos

 

  1. Rukovaoc kranom……………………………………………………………………………………..1 izvršilac

 

Opis radnog mjesta:

✅ Vrši prenos oplate kalupa, armature, kablova, vađenje gotovih AB elemenata iz kalupa

✅ Vrši utovar AB elemenata na kamione

✅  Vrši istovar i prenos armature

✅  Vrši prenos kablova za prednaprezanje

✅ Održava kran, otklanja manje kvarove, a veće prijavljuje poslovođi pogona

✅ Vrši periodične preglede vitla, sajli i vizuelni pregled krana

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

 

✅  SSS

✅  Posjedovanje uvjerenja o položenom ispitu za rukovanje kranom

✅  Odgovornost u radu, fleksibilnost, timski rad

✅  Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

 

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objave ili do popune radnih mjesta.

 

Prijave slati na adresu:

 

“Širbegović Inženjering” doo Gračanica

ul.Branilaca grada bb, 75320 Gračanica, BiH.

 

 

Kontakt telefon: 035/700-968

 

E-mail : [email protected]