Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

O G L A S – Master prava

“Širbegović Inženjering ” d.o.o. Gračanica  na osnovu ukazane potrebe raspisuje  :O G L A S za prijem u radni odnos u sjedištu firme u Gračanici

 

 1. Master prava …………………………………….1 izvršilac

 

✅ Pored opštih uslova propisanih Zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove :

 

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa studija (koje se vrednuje sa 300 ECTS bodova) – master prava
 • Najmanje 5 (pet) godine radnog iskustva u struci,
 • Položen pravosudni ispit,
 • Aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski i/ili njemački jezik),
 • Odlično poznavanje rada na računaru,
 • Izražene komunikacijske sposobnosti,
 • Visoka motivisanost i želja za učenjem,
 • Izražene sposobnosti timskog rada,
 • Efikasnost, samostalnost i odgovornost u radu,
 • Vozačka dozvola “B” kategorije

 

✅ Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati su dužni priložiti kratku biografiju i motivaciono pismo. Svi traženi dokazi mogu biti kopije.

 

✅ Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

✅ Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj tel : 035/700-968.

 

Napomena:Samo kandidati koji ispunjavaju uslove i uđu u uži krug biće pozvani na razgovor

 

✅ Prijave slati na adresu :

“Širbegović Inženjering” doo Gračanica , ul.Branilaca grada bb, 75320 Gračanica, BiH.

✅ Kontakt telefon: 035/700-968 ili putem E-maila : [email protected].