Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održana manifestacija “ArchiPraxis” Obrazovanje-realni sektor

U Sarajevu je od 01.06.2022. godine do 03.06.2022. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održana manifestacija “ArchiPraxis” Obrazovanje-realni sektor.

Vlasnik firme Širbegović inženjering d.o.o.  bio je učesnik panela –Montažna gradnja i enterijeri sa temom: „Primjena prefabrikovanih betonskih konstrukcija u projektovananju i izgradnji komercijalnih i stambenih objekata“.