Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

NTC LOGISTIC, Nikšić

U toku je montaža AB konstrukcije na objektu NTC Logistic, Nikšić, Crna Gora, površine 6.302 m2.