Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

NTC Logistic, Nikšič

Lokacija: Nikšić, Crna Gora

Površina: 6.300 m2

Godina: 2018