Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Novotrans, Novi Sad

Lokacija: Novi Sad, Srbija

Površina: 11.000 m2