Na lokaciji Donja Klezna-Ulcinj, u toku je montaža prefabrikovanih mostovskih nosača