Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Na lokaciji Bijela kod Brčkog završeni su radovi na izgradnji prefabrikovanih mostovskih nosača raspona 30 metara

Na lokaciji Bijela kod Brčkog završeni su radovi na izgradnji prefabrikovanih mostovskih nosača raspona 30 metara, težine cca 40 tona i sa kvalitetnom klasom betona C55/67 (MB70).

Ovaj tip nosača svojim kapacitetima zadovoljava zahtjeve koji su propisani za mostove u pogledu opterećenja, trajnosti konstrukcije i savremene tehnologije građenja.

Sa istom tehnologijom ugovorili smo izradu mosta u Crnoj Gori u Ulcinju sa rokom građenja od 60 dana. Vjerujemo da će investitori i projektanti u narednom periodu prepoznati prednost ove tehnologije na primjeni ovih rješenja na projektovanju integralnih mostova