Na lokaciji Bijela kod Brčkog završeni su radovi na izgradnji prefabrikovanih mostovskih nosača raspona 30 metara