Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

MOST U MILIĆIMA

Država: Bosna i Hercegovina

Godina: 2015