Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

ikona

Faze gradnje

I faza

II faza

III faza

IV faza

V faza

VI faza

BRZA ISPORUKA I MONTAŽA UZ MINIMALAN RAD

Pošto se konstrukcija proizvodi tvornički, u strogo određenim ciklusima, rokovi proizvodnje su izrazito kratki. Timovi montera su izrazito stručni i uigrani, te svoj posao obavljaju brzo i bez greške.

DOBRA OTPORNOST NA VANJSKE I HEMIJSKE UTICAJE

Serijska proizvodnja diktira optimalan odnos položaja armature i zaštitnog sloja betona.

MOGUĆNOST GRADNJE TOKOM CIJELE GODINE

EKONOMIČNOST

Odlična iskorištenost materijala i veliki rasponi elemenata smanjuju broj nosivih elemenata i oslonaca, a samim tim i količinu ugrađenog materijala.

KONTROLA KVALITETA UGRAĐENIH ELEMENATA JOŠ U TVORNICI

Svi elementi se ispituju nakon proizvodnje, uzorci betona se kontrolišu na Institutu za ispitivanje materijala u Tuzli, te praktički ne postoji mogućnost greške. U Kompaniji je osnovan i sektor za kontrolu kvaliteta.

ŠIROKE MOGUĆNOSTI PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE OBJEKATA SVIH NAMJENA

EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE

Korištenjem montažne gradnje čuva se okoliš jer proizvodnja ne zagađuje okolinu. Pošto se pri gradnji ne koriste drvene oplate, na ovaj se način znatno smanjuje eksploatacija šuma.

ODLIČNE SEIZMIČKE KARAKTERISTIKE

Dokazano je odlično ponašanje montažnih objekata pri seizmičkim poremećajima.

DOBRA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA ZBOG ZAŠTITNOG SLOJA ARMATURE

NISKA CIJENA

Na osnovu svih ranije navedenih prednosti i ušteda u oplatama, materijalu, transportu i montaži, lako je zaključiti da je montažna gradnja znatno jeftinija od klasične.

ESTETIKA

Primjena ovog sistema ne ograničava arhitektonsko oblikovanje i kreativnost.