Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Montaža PPS međuspratnih ploča – stambeno-poslovni objekat – Gračanica