Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

ZAVRŠENA MONTAŽA POSLOVNOG OBJEKTA U CRNOJ GORI

Završena je montaža AB konstrukcije na poslovnom objektu »FRU MONTE« u Danilovgradu. Površina objekta iznosi cca 1400 m2