Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Montaža AB konstrukcije na objektu logističko-distributivni centar Voli, Podgorica, Crna Gora