Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Mesna industrija MATIJEVIĆ, Novi Sad

Nastavak saradnje sa mesnom industrijom MATIJEVIĆ.

Montaža hladnjače površine cca 2.160 m2