Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

RIĐICA, Srbija

Završena je montaža AB konstrukcije na objektu u Riđici, Srbija, površine 5.300 m2.