Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Konstrukcija AB mostovskog nosača Milići, BiH