Kompanija ŠIRBEGOVIĆ je prepoznala značaj konferencije„Trenutni status i dalji razvoj eurokodova u regionu Zapadnog Balkana“ te istu podržala svojim učešćem.