Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

JELES – poslovna zona Komenda, Slovenija