Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

U toku je montaža AB montažne konstrukcije na objektu za preradu voća u Nikšiću, Crna Gora

Izrada, transport i montaža armirano betonske montažne konstrukcije na izgradnji objekta za preradu voća u Župi-Nikšić, Crna Gora.

Naručitelj: IGP Fidija d.o.o.

Mjesto gradnje: Župa-Nikšić

Objekat: ULO Hladnjača