Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Izrada i transport AB mostovskih nosača za most u Rudanci, Doboj

Naručilac: Integral Inženjering

Lokacija: Doboj