Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Interproduct, Cetinje

Lokacija: Cetinje, Crna Gora

Površina: 1.000 m2

Godina: 2018