Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Intenzivni radovi na montaži novog objekta za RPC Superfos Balkan u Gračanici

U toku su radovi na proizvodno – skladišnom objektu RPC Superfos Balkan u Gračanici.

Isporuka armirano betonske konstrukcije se odvija u predviđenom roku i ostalim odredbama iz ugovora.

Širbegović je isporučio “A nosače” dužine 30 metara. Investitor je jako zadovoljan kvalitetom, rokom i cijenom.

Koristimo priliku da se zahvalimo našem investitoru na izuzetno korektnom odnosu.