Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

“INPROZ” INSTITUT ZA ZAŠTITU I PROJEKTOVANJE d.o.o. TUZLA, USPJEŠNO ODRŽAO EDUKACIJU I PREZENTACIJU U KOMPANIJI ŠIRBEGOVIĆ INŽENJERING

Danas je u prostorijama Širbegović Inženjeringa održana prezentacija i obuka uposlenika iz oblasti zaštite na radu.

Obuku su izvršili stručnjaci iz Instituta za zaštitu i projektovanje »INPROZ« Tuzla a u skladu sa važećim Zakonima, Pravilnicima, zahtjevima ISO standarda OH SAS 18 001:2007 i legitimnim Rješenjima za obavljanje navedenih poslova.

Pokazano je veliko interesovanje uposlenika za ovu temu koje se ogledalo u mnoštvu pitanja upućenih stručnjacima iz Instituta.

Na kraju prezentacije i predavanja izvršeno je testiranje uposlenika.

U zaključku je dogovoreno da će se edukacija održavati redovno kao i sprovođenje zadatih ciljeva iz ove oblasti a u smislu otklanjanja eventualnih nedostataka.