Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

INGRAT, Gračanica

Država: Bosna i Hercegovina

Godina: 2014

Površina : 3.500 m2