Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

IGP Fidija, Podgorica

Lokacija: Podgorica, Crna Gora

Površina:

Godina: 2018