Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

HST CNC Technik, Gračanica

Država: Bosna i Hercegovina

Godina: 2017

Povrsina: 3.748