Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

HST CNC Gračanica

7.06.2017. godine počela je montaža AB konstrukcije na objektu HST CNC Gračanica površine cca 3.800 m2.
Danas, nakon 13 dana, montaža objekta je završena.