Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Healthcare, Ruma

Lokacija: Ruma, Srbija

Površina: 10.000 m2

Godina: 2019