Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

GS Tvornica mašina, Travnik

Država: Bosna i Hercegovina

Godina: 2015

Povrsina: 3891.00