Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

GREEN DESIGN Biennale 2015 – INDUSTRY DAY

Povodom Sarajevo Green Design Biennale 2015 koje je trajalo od 08. do 11. oktobra. u Umjetničkoj galeriji BiH održana je press konferencija na kojoj su se prisutnima obratili Dr.Elma Durmišević, osnivačica Sarajevo Green Design Fondacije, Prof.dr. Adnan Pašić i Nasiha Pozder ispred Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, Donato Giuliani direktor Francuskog  instituta u BiH,Strajo Krsmanović direktor Umjetničke galerije BiH, Vila Sutović/stručni časopis AGD profi i Sanela Klarić/Univerzitet Burch u Sarajevu.

Glavna tema ovogodišnjeg SGDB je projekat ”Objekti kao banke materijala” (”Buildings As Material Banks”), u partnerstvu sa Evropskim Horizon 2020 projektom.

Program manifestacije je kreiran da pruži inspiraciju bh građanima, kao i mladim inžinjerima koji se bave osmišljavanjem novih održivih koncepata korištenja resursa putem dizajna i inovacije.

Širbegović Inženjering kao vodeća firma u proizvodnji prefabrikovane betonske konstrukcije u BiH učestvuje u ovom projektu kao industrijski partner i angažovani smo kroz sve faze ovog projekta.

U sklopu „Industry day“  održana je prezentacija o prednosti prefabrikovane betonske konstrukcije.

Prefabrikovana konstrukcija je dobar primjer zelene gradnje i energetske  učinkovitosti, te same reciklaže i reupotrebe materijala, što ujedno podržava ciljeve i težnje BAMB projekta.