Građevinska kompanija Širbegović dobila certifikat za tržište Njemačke