Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Građevinska kompanija Širbegović dobila certifikat za tržište Njemačke

GRAĐEVINSKA KOMPANIJA ŠIRBEGOVIČ DOBILA CERFIKAT ZA TRŽIŠTE NJEMAČKE

Kompanija Širbegović inženjering je postala vlasnik certifikata za njemačko tržište za montažnu konstrukciju od betona, armiranog betona I prednapregnutog betona, isti certifikati su usklađeni sa posebnim zahtjevima njemačkog tržišta.

Obavljene su kompleksne pripreme kako bi zadovoljili I dokazali usklađenost prema posebnim zahtjevima procesa proizvodnje, ulaznih materijala I gotovog proizvoda.

Izdavanje certifikata predstavlja  potvrdu sposobnosti da proizvedemo konstrukcije prema najzahtjevnijim standardima koje postavljalju tržišta u pogledu kvaliteta betona I betonskih proizvoda.

Izdati certifikati:

1.Certifikat za proizvod: PRODUKTZERTIFIKAT:

Montažne Konstrukcije od Betona, Armiranog betona i Prednapregnutog betona – harmonizovane sa nacionalnim normama.

(Reg.-Nr. PZ-13.455.00-6.30)

2.Izjava o Sukladnosti – Declaration of Complaince- Übereinstimmungszertifikat

Aneks na certifikat koji je usklađen sa dodatnim zahtijevima prema DIN 1045-4 za montažne konstrukcije od Betona, Armiranog betona i Prednapregnutog betona

(Reg.-Nr. ÜZ-13.455.00-1045-4)

3.Izjava o Sukladnosti – Declaration of Complaince- Übereinstimmungszertifikat

Aneks na beton kao materijal, po svim svojim svojstvima u skladu sa DIN EN 206-1 i DIN 1045-2

(Reg.-Nr. ÜZ-13.455.00-1045-2)

Konstantno ulaganje u kvalitet rezultira sve većim brojem zainteresiranih investitora sa područija Njemačke i Austrije za primjenu naših proizvoda.