Faruk Širbegović – PORED REGIJE NAŠ CILJ JE TRŽIŠTE EU