Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

ENVELOPRINT – Stara Pazova, Srbija

U toku je montaža AB konstrukcije na objektu Enveloprint, Stara Pazova, površine 3.400 m2.