Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

ED-EN Visoko

Montaža AB konstrukcije na proizvodnom objektu u Visokom, površine cca 3700 m2