Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Dewaco, Danilovgrad

Lokacija: Danilovgrad, Crna Gora

Površina: 1.318 m2

Godina: 2018