Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

CONVENTUS, Sveta Nedelja, Hrvatska

U toku je montaža AB konstrukcije na objektu Conventus, Sveta Nedelja, Hrvatska, površine 1.510 m2.