Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

ŠIRBEGOVIĆ GRADI ZA PLAMINGO

Širbegović završava montažu armirano-betonske konstrukcije na poslovno-skladišnom objektu Plaminga u Gračanici površine cca 6000  m2. Korisno opterećenje na ploči spratova…

Read More