Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

BF METALI KARLOVAC

Završena je montaža AB konstrukcije na proizvodnoj hali u Karlovcu, površine 3.091 m2