Adresa: Ul. Branilaca grada b.b., 75 320 Gračanica, BIH

Bartog, Mirna Peč

Lokacija: Mirna Peč, Slovenija

Površina: 6.500 m2

Godina: 2017